تجمع کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز


سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۶ آوریل ۲۰۲۱
روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین، شماری از کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز، مقابل ساختمان صداوسیمای مرکز فارس تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز در اعتراض به ارائه «گزارش خلاف واقع» در صداوسیمای استان فارس از اوضاع این شرکت، تجمع کردند.
معترضان می‌گویند این گزارش به صورت یکطرفه تنظیم شده بود و در میزگردی که پس از آن پخش شد، نظر نمایندگان بازنشستگان اخذ نشد.
۱۵۰۰ بازنشسته این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از بابت سنوات پایان کار و… از کارفرمای این شرکت که به دنبال بحران دهه ۸۰ و اعتراض‌های گسترده به هیات حمایت از صنایع واگذار شد، طلبکار هستند. اسفند ماه ۹۹ مصوب شد که پس از مزایده اموال این شرکت، مطالبات طلبکاران پرداخت شود اما معترضان می‌گویند در گزارش صداوسیما، اشاره‌ای به ضرورت فروش اموال مخابرات راه دور شیراز نشده است.