تجمع کارگران بازنشسته هتل لاله تهران


سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۶ آوریل ۲۰۲۱

به گزارش ایلنا، روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین، گروهی از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران مقابل ساختمان سازمان بازرسی سازمان میراث فرهنگی کشور دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران بازنشسته حاضر در این تجمع گفت: هدف ما از برپایی تجمع صنفی در محدوده داخلی هتل لاله پیگیری مطالبات معوقه بود اما وقتی با بی‌اعتنایی مدیریت این مجموعه خدماتی مواجه شدیم، تصمیم گرفتیم این‌بار در مقابل سازمان بازرسی سازمان میراث فرهنگی کشور حضور یابیم.
این کارگر بازنشسته با بیان اینکه بی‌توجهی کارفرما به طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی و سنواتی باعث نارضایتی همکاران بازنشسته شده است، افزود: از سال۹۵ به مرور بازنشسته شده‌ایم اما هنوز موفق به دریافت کامل سنوات و بخشی از معوقات مزدی خود نشده‌ایم.
وی با بیان اینکه میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان بر اساس سوابق کاری حدود۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که در حال حاضر سه تا چهار سال است پرداخت آن با مشکل روبرو شده است، تاکید کرد: با تاخیر چند ساله‌ای که در پرداخت بخشی از سنوات بازنشستگان ایجاد شده، ارزش نقدی طلبمان امروز به حداقل کاهش یافته است.