نابسامانی در بازار مرغ؛ وزیر جهاد کشاورزی عذرخواهی کرد

ایسنا
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – April 6, 2021


نابسامانی در بازار مرغ؛ وزیر جهاد کشاورزی عذرخواهی کرد
نابسامانی اخیر در بازار مرغ، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشاند و او به نمایندگی از دولت حسن روحانی مجبور به عذرخواهی شده است. همزمان نمایندگان مجلس ایران با ارسال گزارشی به قوه قضائیه نهادهایی نظیر بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و حسن روحانی به عنوان مقصران التهاب در بازار مرغ معرفی کرده‌اند.