سئوال یک اقتصاددان از همتی: چه منافعی دارید که مانع انتشار اسامی گیرندگان ارز دولتی می شوید؟

(تیتر از جنگ خبر)
بهارنیوز
دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه بیان کرد: خطابم به رئیس بانک مرکزی است که چرا جلوی انتشار آمار تخصیص‌های ارزی پسابرجام را گرفته‌اید؟ چه منافعی دارید؟ چرا اعلام نمی‌کنید دولت بعد از برجام، به چه کسانی ارز داده است! چرا مانده تسهیلات اعتباری بانکها همانطور که تحریم کنندگان خواسته بودند به سمت موارد غیر تولیدی سوق پیدا کرده است؟