تجمع کارگران دستور کاری شرکت نفت و گاز گچساران


دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ – ۵ آوریل ۲۰۲۱
به گزارش زاگرونا، روز دوشنبه ۱۶ فروردین، شماری از کارگران دستور کاری شرکت نفت و گاز شهرستان گچساران مقابل دفتر کار مدیرعامل این شرکت تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات شان شدند.