تجمع سهامداران بازار سرمایه در تهران


دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ – ۵ آوریل ۲۰۲۱
روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰، شماری از سهامداران بازار سرمایه، مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات شان شدند. به گزارش رویداد ۲۴، تجمع کنندگان خواستار بازپرداخت سرمایه‌های خود توسط سازمان بورس شدند.
مالباختگان سهامدار بورس شعار می دادند: ما دیگه رای نمی دیم عدالتی ندیدیم/ بورس ما، کوره پولسوز ما