تجمع کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان


یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ – ۴ آوریل ۲۰۲۱

روز یکشنبه ۱۵ فروردین، کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان در محور کهنوج به بندرعباس دست به تجمع زدند و محور کهنوج به بندرعباس را بستند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، تجمع این کارگران در اعتراض به تعطیلی معادن و بیکار شدن بیش از ۱۲۰۰ کارگر صورت گرفته است.
در این گزارش آمده است، کارگران این معادن در تاریخ ۹ تیرماه ۹۹، به دلیل عدم دریافت معوقات مزدی دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند که مدیران این شرکت از ده ها کارگر اعتصاب کننده شکایت کردند.
پیش از این نیز در تاریخ ۹ تیرماه ۹۹، کارگران این معدن در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند. بعد از این اعتصاب مدیران معدن از ۱۶ کارگر به دلیل همین حق‌خواهی شکایت کردند.