تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز پنجشنبه ۸ آبان، شماری از کارگران از بخش‌های مختلف صنعتی شرکت هفت تپه در این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
بر اساس این گزارش، این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و همچنین یگان امداد نیروهای ویژه انتظامی همراه بود.
پس از این تجمع چهار تن از فعالین کارگری هفت‌ تپه به نام های یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری بازداشت شدند.
طی ماه های اخیر تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه بیش از دو ماه در خیابان های شهر شوش و در مقابل فرمانداری این شهر ادامه داشت. معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.