اعتراض زندانی بیمار به آتش سوزی در بهداری زندان ارومیه منتهی شد

خبرگزاری هرانا
پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰

داوود قاسم زاده، زندانی بیمار در زندان ارومیه که شب دوشنبه ۵ آبان‌ماه توسط ماموران گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، در ادامه اعتراضات خود متهم شده که شب گذشته یکی از اتاق‌های بهداری زندان را به آتش کشیده است. این زندانی از روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه همراه با آرش علیزاده و بهاالدین قاسم زاده با خواست ثبت شکایت از ماموران خاطی و اعزام برادرش به بیمارستان خارج از زندان برای انجام تست کرونا و رسیدگی پزشکی اعتصاب غذا کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، داوود قاسم زاده، زندانی بیمار در زندان ارومیه متهم شده که چهارشنبه شب مورخ ۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹، یکی از اتاق‌های بهداری زندان را به آتش کشیده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “بهاالدین قاسم زاده، آرش علیزاده و داوود قاسم زاده، چند روز پیش توسط ماموران گارد زندان با باتوم و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.