جانباختن یکی از کارکنان بیمارستان سینای تهران بر اثر کرونا


چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

یکی از کارکنان واحد فیزیوتراپی بیمارستان سینای تهران به دلیل ابتلا به کرونا جان باخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن کریمی (از کارکنان بخش فیزیوتراپی بیمارستان سینای تهران) به علت ابتلا به کرونا جان خود را ازدست داد.
طبق اعلام روابط عمومی بیمارستان سینا، محسن کریمی از کارکنان ناظر واحد فیزیوتراپی بیمارستان سینا بود که بعداز تحمل چندین روزه درد ناشی از کرونا در نهایت صبح روزسه شنبه ۶ آبان جان خود را ازدست داد.