تجمع کارگران دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹، تعدادی از کارکنان دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند در استان خوزستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود دست به تجمع زدند.
موسوی معاون توسعه و سرمایه‌ گذاری منطقه آزاد اروند در خصوص تجمع این شهروندان گفت: “مطالبات کارکنان دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند تا شهریورماه پرداخت شده است اما اگر این کارکنان انتقاداتی درخصوص قراردادهای خود با پیمانکار دارند ،این موضوع توسط معاونت توسعه منطقه آزاد اروند در حال پیگیری است”.
او بیان کرد: “طبق قانون کار باید تمام حقوق و مزایای کارکنان توسط پیمانکار پرداخت شود و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد با پیمانکار برخورد قانونی خواهیم کرد”.