تجمع کارگران و رانندگان سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز

سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰

به گزارش عصرما خوزستان، روز سه ‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹، جمعی از کارگران و رانندگان سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز، به دلیل عدم پرداخت مطالبات مزدی و حق بیمه، مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.
بر اساس این گزارش، برخی از این کارگران حدود ۱۰ سال هیچ گونه سابقه بیمه در شرکت ندارند.