تجمع مالباختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان مقابل اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران

سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰

روز سه شنبه 6 ابان،جمعی از مالباختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان دست به تجمع مقابل اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران درخیابان مطهری زدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مالباختگان در این تجمع گفت: در سال 98 خودرو ام جی را با قیمت 360 میلیون تومان در شرکت صنعت خودرو آذربایجان به صورت قطعی ثبت نام کردیم اما این شرکت از تحویل خودرو امتناع می کند و تا به امروز هیچ فردی به مشکل ما رسیدگی نکرده است.
وی با اشاره به تعداد افراد متضرر در ثبت نام خودروی مذکور افزود: حدود 6 هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند که از این تعداد، برخی انصراف دادند و عده ای دیگر نیز خودرو را تحویل گرفتند. اما در این میان حدود 3 هزار نفر همچنان بلاتکلیف هستند
این مالباخته درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی تعزیرات گفت: آخرین صحبت تعزیرات ایفای تعهدات مطابق با مفاد مندرج در قرارداد بوده اما همچنان عوامل شرکت از جمله مدیر عامل و هیات مدیران آن آزادند و مالی نیز به دست ما نرسیده است.
وی تاکید کرد: با وجود محدویت هایی کرونایی این تجمع از سوی مالباختگان صورت گرفته زیراکه عرصه بر مردم تنگ شده است.
حال اینکه این تجمعات نتیجه ای خواهد داشت داشت یا خیر باید صبوری کرد و دید و این در حالی است که از این دست مالباختگان فراوانند که در شرکت هایی مانند ایرتویا و ... سرمایه خود را قرار داده اما همچنان بلاتکلیفند و کسی نیز پاسخگوی این افراد نیست.