تجمع ایثارگران ازکارافتاده شاغل در وزارت نفت مقابل وزارت نفت

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

روز دوشنبه 5 آبان برای چهارمین بار درسال جاری، ایثارگران ازکارافتاده شاغل در وزارت نفت برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به پایمالی حقوقشان دست به تجمع مقابل وزارت نفت زدند.
به گزارش تسنیم، در جریان این تجمع نیروهای امنیتی با بازنشستگان معترض درگیر شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.