تجمع خرده سهامداران بورس مقابل مجلس

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

به گزارش رویداد 24، روز دوشنبه 5 آبان، جمعی از خرده سهامداران بورس هم با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «دولت به مردم دروغ گفت و از پس‌اندازهای خرد صیانت نکرد»، «مجلس خلف وعده کرد و از بورس صیانت نکرد» و «رئیس‌جمهور با دعوت به بورس مردم را فریب داد» مقابل مجلس اجتماع کردند .