تداوم اعتراض کارگران کارخانه برفاب


دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰
بامداد روز دوشنبه ۵ آبان ماه برای چندمین روز متوالی کارگران اخراجی کارخانه برفاب با خواست بازگشت به کار مقابل این کارخانه دست به تجمع زدند.
به گزارش پیام، اعتراضات یکهزار نفر از کارگر اخراجی کارخانه برفاب شهر کرد، در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود، از روز پنجشنبه اول آبانماه آغاز شده همچنان نیز ادامه دارد. این کارگران ضمن خواست بازگشت به سرکار، خواستار پرداخت معوقات مزدی خود، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اعمال ماده ‌۲۰ قانون کار می باشند. ماده ۲۰ قانون کار یعنی اگر کارگری بدون دلیل و عذر موجه اخراج شود، سنوات آن کارگر براساس ۴۵ روز است.
بنا به گزارشات منتشر در رسانه ‌ها، روز پنجشنبه اول آبان ماه ۹۹، یک کارگر اخراجی کارخانه برفاب گفته است: «از زمان سفر رئیسی تاکنون هیچ جلسه‌ای به طور رسمی با ما برگزار نشد و هیچ یک از مسئولان مربوطه حاضر به تشکیل جلسه و دعوت از کارگران برای حل مشکلاتشان نشدند؛ ما و چند تن دیگر خودمان دوباره برای پیگیری وقت ملاقات می‌گیریم.»