ماکرون: فرانسه "کاریکاتورها را رها نخواهد کرد."

تیتر از جنگ خبر
بی بی سی
26 اکتبر 2020

سپاه پاسداران مکرون را 'رئیس جمهوری بی‌خرد و ماجراجو' خواند
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، را به حمایت از اسلام‌ستیزی متهم کرده و او را رئیس جمهوری "بی‌خرد و ماجراجو" خوانده است.

سپاه پاسداران در این بیانیه گفته است که آماده "به رخ کشیدن ظرفیت‌های متراکم و قدرتمند مسلمانان برای مقابله با اسلام‌هراسان و جریان توهین به پیامبر" اسلام است.

این بیانیه در اوج انتقاد بعضی جوامع اسلامی و رهبران کشورهای مسلمان از رئیس جمهور و دولت فرانسه به خاطر آن چه ترویج اسلام‌ستیزی می‌خوانند، منتشر شد.

بعد از کشته شدن یک معلم فرانسوی به دست یک اسلام‌گرای افراطی به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام به دانش‌آموزان، آقای مکرون درباره اسلام‌گرایی افراطی و تهدید ارزش‌های سکولار فرانسه هشدار داد و گفت که فرانسه "کاریکاتورها را رها نخواهد کرد."

سپاه پاسداران رئیس جمهور فرانسه را به "دامن زدن به اسلام هراسی" متهم کرده و گفته است که موضع‌گیری او نشان‌دهنده "تناقض بزرگ در غرب" در زمینه آزادی بیان و ناکامی کشورهای غربی در "جلوگیری از توسعه اسلام" است.

سپاه انتشار دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو و حمایت آقای مکرون از آن را بخشی از "سناریوی شیطانی اسلام‌ستیزی" توصیف کرده و به صورت تلویحی از فراخوان تحریم خرید کالاهای فرانسوی در کشورهای مسلمان حمایت کرده است.