آمریکا بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، را تحریم کرد

بی بی سی
دوشنبه 26 اکتبر 2020
وزیر نفت ایران می‌گوید عراق پول گاز را نمی‌دهد
آمریکا بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران را به فهرست تحریم شدگان این کشور اضافه کرده است و جمعی از معاونان او که مدیران شرکت‌های ملی نفتی این کشور هستند را هم در فهرست جدید گنجانده یا تحریم‌های فعلی علیه آنها را تشدید کرده است. شرکت‌های ملی نفت، خطوط لوله و مخابرات، نفتکش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین دو شرکت خصوصی مرتبط با این صنایع و دو نفتکش هم شامل تحریم‌های جدید شده‌اند.