رئیس کل بانک مرکزی ایران: نرخ سود بانکی افزایش نمی یابد، دنبال روش دیگری برای کاهش فشار تورم هستیم

بی بی سی
25 اکتبر 2020 - 4 آبان 1399

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که "با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت" افزایش نرخ سود بانکی، طرح موفقی نخواهد بود و بانک مرکزی به دنبال روش دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست.

آقای همتی در یادداشتی در اینستاگرام خود از فشار فزاینده ای که در طول دو سال گذشته بر بانک مرکزی ایران وارد شده سخن گفت و دلیل این فشار را: "شدت گرفتن تحریم ها و شوک منفی عرضه، در شرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمت‌ها بوده عنوان کرد."

او همچنین مشکلاتی مانند "کرونا و کسری بودجه" را هم از عواملی دانست که به تشدید رشد نقدینگی منجر شده است.