تجمع قبول شدگان آزمون عملی آتش نشانی بجنورد مقابل استانداری خراسان شمالی


شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰

روز شنبه 3 آبان، جمعی ازقبول شدگان آزمون عملی آتش نشانی بجنورد برای اعتراض به بلاتکلیفی شغلی به دلیل ابطال آزمون عملی برگزار شده و بی توجهی مسئولان طراز اول استان دست به تجمع مقابل استانداری خراسان شمالی دراین شهرستان زدند و خواستار تعیین تکلیف تاریخ برگزاری آزمون عملی جدید شدند.
به گزارش عصر اترک، مهر ماه سال گذشته 55 دواطلب در آزمون عملی سازمان آتش نشانی بجنورد قبول شدند، با این وجود، پس از مدتی به نحوه برگزاری این آزمون عملی انتقاد وارد شد و پس از آن اعلام شد که آزمون عملی ابطال شده است.
تجمع کنندگان گفتند: امسال گفته شد که آزمون عملی جدید برگزار خواهد شد تا قبول شدگان نهایی در سازمان آتش نشانی بجنورد جذب شوند، متاسفانه تاکنون استانداری خراسان شمالی درباره تاریخ آزمون عملی جدید هیچ زمانی را اعلام نکرده است و ما در بلاتکلیفی به سر می بریم.
آنها افزودند:تاکنون چند بار مقابل استانداری تجمع کرده ایم اما هنوز در بلاتکلیفی به سر می بریم و در این باره هیچ مسئولی از استانداری پاسخی نمی دهد.