تجمع دامداران کلات مقابل اداره جهاد کشاورزی


شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰
روز شنبه 3 آبان،جمعی از دامداران کلات برای اعتراض به کمبود و گرانی نهاده‌های دامی مقابل اداره جهاد کشاورزی این شهرستان در استان خراسان رضوی زدند.
به گزارش ایرنا، یکی از دامداران حاضر در تجمع گفت: در حال حاضر در این شهرستان جو بسیار کمیاب است و میزانی که توزیع می شود نیز بسیار گران است.
وی افزود: هم اکنون فروشندگان در این شهرستان خوراک جو دام را با نرخ دلخواه و کیفیت نامناسب عرضه می‌کنند که دلیل آن نیز عدم توزیع این نهاده توسط جهاد کشاورزی است اگر جهاد به اندازه کافی نهاده‌ توزیع می‌کرد قیمتها این قدر بالا نمی رفت.
او ضمن انتقاد از کمبود نظارت بر بازار فروش نهاده‌های دامی، نبود نظارت را عامل کمبود شدید جو و به تبع آن رشد قیمت این نهاده در کلات دانست.