انفجار و آتش‌سوزی در پتروشیمی بندر امام: 'یک نفر مجروح شده است'

خبرگزاری صدا و سیما
2 آبان 1399

انفجار و آتش‌سوزی در پتروشیمی بندر امام: 'یک نفر مجروح شده است'
رئیس روابط عمومی پتروشیمی بندر امام به خبرگزاری صدا و سیما ایران گفت که در اثر آتش‌سوزی واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام یک نفر مجروح شده است.

درباره علت این آتش‌سوزی که با یک انفجار آغاز شده، توضیحی داده نشده است.