تجمع مالکان باغشهرهای شیراز مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان و استانداری فارس

پنجشنبه اول آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰

روز چهارشنبه 30مهر، جمعی از مالکان باغ شهرهای شیرازبرای جلوگیری از عملیات تخریب این باغ شهرها مقابل جهاد کشاورزی استان و استانداری فارس تجمع کردند.
به گزارش اول فارس، طی روزهای گذشته و با اجرای مانور گشت اراضی استان فارس، اخطارهایی بر در و دیوار باغشهری‌ها و ویلاهای روستای گردشگری قلات،گویم و غرب شیراز نقش بست که مدیران جهاد کشاورزی و مقامات قضایی این استان این اقدامات را در راستای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه عنوان کردند.
تجمع کنندگان گفتند: اخطار به تخریب و همچنین تخریب های سال گذشته که حوالی مهرماه 98 انجام شد بدون درنظر گرفتن منافع مالکینی بوده که در زمان خرید زمین‌ها به آنها اعلام شده بوده که با صدور مجوزهای لازم این اقدام صورت گرفته است.
حدود 300 نفر از مالکین باغشهری‌های شیراز که از سوی دستگاه‌های دولتی و قضایی عنوان شده بصورت غیرقانونی ساخته شده مقابل ساختمان استانداری فارس و جهاد کشاورزی این استان حضور یافتند.
یکی از تجمع کنندگان گفت: مهرماه سال گذشته بدون اعلام قبلی به باغداران و مالکین باغشهری های منطقه ارمغان قلات، دستگاه های دولتی ازجمله امور اراضی جهاد کشاورزی فارس اقدام به تخریب بخشی از این باغشهری ها کرد و حدود 300 پلاک از این نوع تخریب شد.
وی افزود: در پی این اقدام مالکین این 300باغشهری در مهرماه سال 98 مقابل استانداری فارس و جهاد کشاورزی تجمع کردند که در پی آن رییس امور اراضی وقت جهاد کشاورزی وعده حل کردن موضوع را داد اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه، امور اراضی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به محل این باغشهری‌ها مراجعه و نوشته‌هایی بر در و دیوار این باغشهری‌ها مبنی بر ساخت و ساز غیرقانونی و انجام کد بندی و اخطار با هدف تخریب درج کرده‌اند.
وی اضافه کرد: در پی این اقدام و جلوگیری از تخریب این باغشهری‌ها امروز حدود 300 نفر از مالکین به نمایندگی از حدود 5 هزار پلاک مقابل ساختمان های جهاد کشاورزی و استانداری فارس تجمع کردند.
این مالک در ادامه به نمایندگی از سایرین بیان کرد: در اوایل دهه 70 دو نفر بخشی از زمین های منطقه قلات را در قالب موسسه ارمغان به مردم واگذار کردند.
وی افزود: علیرغم اینکه در آن زمان اعلام شد دولت مجوز واگذاری این زمین ها به مردم را صادر کرده اما طی چند سال اخیر دستگاه های اجرایی اعلام می کنند که ساخت و سازهای این منطقه غیرقانونی بوده است.
مانور مشترک گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی با همکاری متولیان امور زمین و هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان فارس از روز بیست و هفتم مهرماه 99 در مناطق شمال غربی شهرستان شیراز آغاز شده و تا دوم آبان ماه ادامه دارد.