ادامه تجمع کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب


چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۷ می ۲۰۲۰

روز سه شنبه 6 خرداد برای باری دیگر، کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی وخالی بندی کارفرما و مسئولان شهرستان دست به تجمع در مقابل درب ورودی این معدن زدند.
به گزارش کرمان نو، یکی از کارگران معترض این معدن گفت : مطالبات ما مختص به دریافت حقوق طی ماه های فروردین ۹۸، بهمن و اسفند ۹۸ و همچنین فروردین ۹۹ را به همراه ما به تفاوت پرداختی ناقص حقوق کارگران این شرکت در سه ماه ۹۸ به همراه عیدی همان سال است.
او ادامه داد: کارگران برای ثبت نام بیمه بیکاری به سامانه وزارت کار جهت دریافت بیمه مراجعه کردند اما متاسفانه متوجه شدند بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت نشده و بیمه بیکاری هم به آنها تعلق نمی گیرد.
یکی دیگر از کارگران معدن امین یار گفت: هر کارگر ساده با حقوق یک میلیون و نهصدهزارتومان نزدیک به ۱۱ میلیون تومان از این شرکت طلب دارد.
او افزود: کارفرما بیمه ما را رد نکرده و خدمات درمانی و دیگر مزایای بیمه برای ما و خانواده هایمان قطع شده است و در همین زمان وضعیت قراردادی کارگران در سال ۹۹ هنوز مشخص نیست و همین مساله باعث سردرگمی مان شده است.
وی ادامه داد: دوهفته پیش در شورای تامین مقرر شد که پیمانکار تا آخر خردادماه مشکلات کارگران را حل کند اما دوروز قبل با پیش آمدن مشکل بیمه کارگران عصبانی شدند.
او با اشاره به اینکه مدیران این معدن قصد پرداخت حق و حقوق کارگران را ندارند اضافه کرد: این طور که پیداست فقط کارگران باید در چارچوب قانون عمل کنند و شاید هم قوانینی وجود دارد که ما از آن بی خبریم که مختص مدیران است.