حسن روحانی: استقلال قوا به معنای ایستادن در برابر یکدیگر نیست / از مجلس اخوت می‌خواهیم

انتخاب
حسن روحانی روز چهارشنبه (هفتم خرداد) در آیین گشایش یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ... با بیان اینکه راه مقابله با آمریکا همکاری و هم‌افزایی است، اظهار داشت: کار مجلس کار اجرایی یا مسئولیت‌های قضایی نیست. استقلال قوا در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و برابر یکدیگر ایستادن نیست. ما می‌توانیم با حفظ استقلال قوا می‌توانیم با تعامل به هدف اصلی برسیم.

رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت دست خود را برابر مجلس یازدهم دراز می‌کند، تصریح کرد: ما از مجلس اخوت را می‌خواهیم همانطور که از مقام معظم رهبری اخوت را می‌خواهیم. مطمئن هستیم در همکاری با یکدیگر در این سال بسیار سخت امید بیشتری به مردم و یاس بیشتر به دشمنان نظام و ملت بزرگ داده و پیشرفت و توسعه کشور را ادامه می‌دهیم.

روحانی با بیان اینکه دولت چند لایحه مهم را به مجلس دهم داد که فرصت بررسی آن بوجود نیامد، خاطرنشان کرد: دولت به زودی آنها را تقدیم مجلس یازدهم می‌کند که قدم‌های بزرگی برای اقتصاد مردمی و عدم تصدی‌گری دولت بر اقتصاد عمومی - که جزو دستورات رهبری است - بهبود محیط کسب و کار در جامعه، مبارزه با فساد و شفافیت، نشاط علمی، تحقیقی و فرهنگی و همچنین گسترش آزادی و عدالت به ویژه برای زنان، جوانان، اقوام و طوائف است که جزو اهداف این نظام است.


...