عذرخواهی مصطفی میرسلیم به خاطر مصاحبه با بی بی سی

(تیتر از جنگ خبر)
بی بی سی
مصطفی میرسلیم نماینده مجلس یازدهم و نامزد ریاست این مجلس به خاطر مصاحبه با بی بی سی فارسی عذرخواهی کرد.

آقای میرسلیم در توییتی گفته "این مصاحبه در شرایط مشغله زیاد کاری و بدون توجه به ماهیت تماس‌گیرنده انجام شده است. در هر حال از بی‌دقتی خود در اصل پاسخ دادن به بی‌بی‌سی که مواضع خصمانه آن برای ملت مشخص است، صرف نظر از محتوای آن، از محضر مردم شریف پوزش می‌طلبم".

آقای میرسلیم شب گذشته ششم خرداد با برنامه شصت دقیقه مصاحبه کرد.

مصطفی میرسلیم وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از نمایندگان شاخص طیف سنتی اصولگرایان در مجلس یازدهم است.