تجمع کارگران شرکت روغن‌ نباتی نرگس شیراز


سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۶ می ۲۰۲۰

به گزارش هرانا، روز سه شنبه ۶ خرداد، جمعی از کارگران شرکت روغن‌ نباتی نرگس شیراز در مقابل ورودی این کارخانه دست به تجمع زدند.
تجمع کنندگان به عدم دریافت مطالبات مزدی خود طی سه ماه و نداشتن امنیت شغلی به دلیل وضعیت نامعلوم تولید در کارخانه معترض‌اند.
به گفته معترضان، بیمه کارگران نیز به صورت کامل پرداخت نشده است و همچنین به دلیل پرداختی‌های نامنظم شرکت هر ساله مجبورند برای پیگیری مطالبات مزدی خود تجمع کنند.