نماینده اصولگرای مجلس یازدهم: اتحاد روسای مجلس دهم و دولت درباره بنزین منجر به ریختن خون‌های زیادی شد

بهارنیوز
احمد نادری منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، گفت: یکی از ایرادات وارد به مجلس دهم ضعف در بعد نظارتی آن بود و بخش زیادی از فعالیت آن هماهنگ با سیاست های دولت قرار گرفت و به نوعی وکیل الدوله بود.

نادری گفت: در مجلس دهم رییس مجلس یک هماهنگی تمام عیار با رییس قوه مجریه داشت که درواقع اتحاد میان این دو، مخصوصا در زمینه افزایش گرانی بنزین، منجر به بروز حوادثی در کشور شد که در آن زمان منجر به ریخته شدن خون های به ناحق زیادی شد.
...
وی اظهار کرد: نمونه انحراف بزرگ مجلس در بحث گزارش تفریغ و بودجه سال 97 بود که بعد از بسته شدن بودجه بعدی، اعلام کرد انحرافات عجیب و غریبی از سوی دولت اتفاق افتاده است!

وی افزود: فقط 23 درصد از بودجه کشور در ریل واقعی قرار داشت. این موضوع نشان داد که مجلس در بحث مهم بودجه بسیار ضعیف عمل کرده است. مجلس دهم اساسا نسبتی با خواسته های کف جامعه نداشت و بیشتر به خواسته های خود می پرداخت و به نوعی وکیل الدوله بود تا وکیل المله!

وی با اشاره به عملکرد مجلس در بحران کرونا، اظهار داشت: از نخستین جاهایی که در ایام شیوع کرونا تعطیل شد، مجلس بود که این امر بسیار عجیبی است. بنابراین مجلس یازدهم باید دولت را به ریل واقعی خود برگزداند.

منتخب مردم تهران در پایان خاطر نشان کرد: در عصر روز بازگشایی مجلس که جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد که جمع بندی موضوع ریاست را خواهیم داشت و انشالله روز پنجشنبه مجلس را بازگشایی خواهیم کرد.