دومین روز تجمع اعتراضی ساکنان مسکن مهر بردسکن


شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۳ می ۲۰۲۰

ساکنان مسکن مهر بردسکن دراستان خراسان رضوی، روز شنبه ۳ خرداد ماه، برای دومین روز در اعتراض به نبود امکانات اولیه رفاهی و خدماتی در این شهرک و وعده‌های توخالی مسئولان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
به گزارش ایران کارگر، معترضان در خصوص تجمع خود میگویند: «ابتدا قرار بود واحدهای مسکونی به صورت کامل به متقاضیان واگذار شود که برخی از افراد در مرحله خاک و گچ تحویل آنها داده شد و با هزینه خودشان مسکن خود را تکمیل کردند.»
آنها افزودند: «درحال حاضر با گذشت ۸ سال مسئولان امر هیچ گونه امکانات رفاهی، خدماتی، آموزشی و تفریحی را دراین منطقه ایجاد نکرده اند.»
بسیاری از اهالی و ساکنان مسکن مهر در شهرستان بردسکن خراسان رضوی از نبود امکانات و کیفیت نامناسب این مجتمع‌های مسکونی ناراضی هستند و خواستار پیگیری مسئولان برای فراهم شدن امکانات اولیه رفاهی و خدماتی در این مکان می‌باشند.
اکبری، یکی از ساکنان پروژه مسکن مهر بردسکن، در تجمع روز جمعه ۲ خرداد ماه به ایلنا گفت: «متاسفانه پروژه مسکن مهر بردسکن گویی از بافت شهری جدا افتاده است و مسئولان این منطقه را به فراموشی سپرده اند و هیچ فکری برای حل مشکلات این منطقه با گذشت ۸ سال انجام نداده‌اند.»
وی اظهار داشت: «هر محله و یا منطقه‌ای باید دارای یک‌سری امکانات اولیه رفاهی و خدماتی باشد، ولی پروژه مسکن مهر از حداقل امکانات محروم است و مسئولان تاکنون قول‌هایی را برای حل مشکلات این منطقه داده‌اند، ولی هیچ یک از قول‌های آن‌ها اجرایی نشده است.»