اعتصاب 10 روزه کارگران مناطق 4 ، 5 و 6 شهرداری اهواز


آدینه ۲ خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۲ می ۲۰۲۰

طی 10 روز گذشته، کارگران مناطق 4 ، 5 و 6 شهرداری اهواز در اعتراض به عدم رعایت اصول بهداشتی ازجمله ساعات کار که درچارچوب مقابله با بیماری کووید 19 سلامتیشان را بخطر می اندازد و پرداخت نشدن بموقع حقوق دست از کار کشیده وازجمع آوری زباله از این سه منطقه کلانشهر اهواز خود داری کردند.
به گزارش ایرنا، روز جمعه 2 خرداد،معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: در 10 روز اخیر کارگران شهرداری مناطق 4 ، 5 و 6 اهواز در پی درخواست برخی مطالبات ازجمله کاهش ساعت کار، تاخیر در حضور در محل کار و تعیین زمان جمع آوری زباله از جمع آوری زباله این مناطق خودداری کردند.
وی افزود:بدنبال این اعتصاب، کارگرانی از سایر مناطق برای جمع آوری زباله های منطقه 6 اعزام شدند که با مخالفت کارگران معترض این منطقه روبرو شدند.
وی درخاتمه اضافه کرد: با نمایندگان کارگران توافقی امضا شد که کارگران به کار خود بازگردند.