دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری شاهین شهر

پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۱ می ۲۰۲۰

روز پنج شنبه اول خرداد برای دومین روز متوالی، کارگران شهرداری شاهین شهر(شرکت پیمانکاری شبنم شهر) در استان اصفهان به بهانه تعویض پیمانکار دست از کارکشیدند وبا تجمع مقابل ساختمان شهرداری درمیدان فاطمیه این شهر نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح پایین حقوق اعتراض کردند.
به گزارش صدا و سیما، یکی ازکارگران حاضردر تجمع گفت: حدود 200 نفر در حوزه خدمات با میانگین 5 تا 20 سال فعالیت می کنند که هنوز ساماندهی نشده اند و در لیستی که برای تامین نیرو و تبدیل وضعیت آنها ارسال شده نام هیچ کارگر با سابقه ای دیده نمی شود و افرادی با سابقه کم به چشم می خورد.
وی افزود: شرکتهای پیمانکار سال گذشته و امسال شهرداری حق و حقوق کارگران را نادیده می گیرد و حقوق کمی پرداخت کرده اند و با تعویض پیمانکار سنوات نیروها ضایع می شود.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در این زمینه گفت: شرکت جدید در مناقصه پیمانکاران انتخاب شده و قرار بود شرکت بازیافت هم در این مناقصه شرکت اما به دلیل مسدود شدن حساب هایش نتوانست در مناقصه شرکت کند .