تجمع معلمان نهضت سوادآموزی گرگان مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان


پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۱ می ۲۰۲۰

روز پنج شنبه اول خرداد،جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی گرگان برای اعتراض نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان تجمع کردند و خواستار ساماندهی وضعیت استخدامی خود شدند.
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار صدا و سیما گفت: معلمان نهضت از سال ۱۳۷۹تا۱۳۹۱ ساماندهی شده اند، اما از آن تاریخ به بعد نشده اند.
اوبا اشاره به اینکه شیوه و کیفیت تدریس شان از سایر نیرو‌های رسمی آموزش و پرورش پایین‌تر نیست،اضافه کرد: خواسته شان این است که با توجه به سابقه و تجربه بیشتری که دارند آموزش و پرورش، آنها را در اولویت استخدام قرار دهد.