تجمع اعتراضی خریداران خودرو سایپا، روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ مقابل وزارت صنعت و معدن


بی بی سی
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۶ فوریه ۲۰۱۹

آن‌ها در شعارهای خود از وزیر می‌خواهند که از مدیران شرکت سایپا حمایت نکند
تعدادی از مشتریان که خودرو ثبت نام کرده بودند به افزایش قیمت‌ها و عدم تحویل خودرو در زمان مقرر اعتراض دارند.