تجمع مالباختگان سایت طلای ثامن در تهران


سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۵ فوریه ۲۰۱۹

به گزارش هرانا، روز سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از مالباختگان سایت طلای ثامن، نسبت به برآورده ‌نشدن مطالباتشان، در مقابل ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اقدام به برگزاری ‎تجمع اعتراضی کردند.