اعتصاب رانندگان تاکسی خرم‌آباد


دوشنبه 15 بهمن ۱۳۹۷ ـ 4 فوریه ۲۰۱۹
ایران کارگر
صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، رانندگان تاکسی شخصی و اینترنتی در خرم‌آباد با تجمع در میدان ۲۲ بهمن این شهر دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. این تجمع و اعتصاب در اعتراض به به پایین بودن درآمد، مسافربرهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی می‌باشد
یکی از رانندگان تاکسی تصریح کرد: با این شرایط، درآمد بیشتر رانندگان تاکسی شهر خرم‌آباد کمتر از روزی ۴۰ هزار تومان است و رانندگان می‌گویند با توجه به تورم به هیچ‌وجه این درآمد کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.
رانندگان تاکسی در این تجمع اعتراضی چندین بندر در دست داشتند که روی آن‌‌ها نوشته بودند:
«رقابت بر سر کاهش قیمت‌ها عامل فقر رانندگان تاکسی»
«پولدار شدن مدیران تپسی= فقیرتر شدن رانندگان تاکسی»
«بالاترین کمیسیون پایین ترین کرایه»