تجمع سپرده‌گذاران غارت‌شده بدرتوس در مشهد با شعار: این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیهدوشنبه 15 بهمن ۱۳۹۷ ـ 4 فوریه ۲۰۱۹
ایران کارگر

روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ سپرده‌گذاران غارت‌شده بدرتوس در مشهد از زیر مجموعه‌های مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه، در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به عدم بازگرداندن دارایی به یغما رفته‌شان که ۴سال از آن می‌گذرد؛ مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد دست به تجمع زدند. سپرده‌گذاران غارت‌شده بدرتوس در این تجمع اعتراضی، علیه دولت که هیچ اقدامی در ۴ سال گذشته برای باز گرداندن پول‌های سپرده‌گذاران غارت‌شده بدرتوس صورت نداده است، شعار می‌دادند: «کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده»
این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه
سپرده‌گذاران غارت‌شده بدرتوس همچنین علیه بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز شعارهای زیر را سردادند: «حتی اگه بمیرم پولمو پس می‌گیریم»، «این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه»، «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد»، «عدالت اجرا میشد اینجا چی‌کا ر می‌کردیم» سپرده‌گذاران غارت‌شده بدرتوس چندین بنر و دست‌نوشته در دست گرفته و روی آن‌ها نوشته بودند: «کاسپین بدر توس ۴سال دربدری و وعده»، «سپرده‌گذاران مظلوم بدر توس (کاسپین)» هفته گذشته، روز سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ نیز جمعی از سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در مشهد مقابل شعبه هاشمیه این مؤسسه در این شهر اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراضی کردند.

تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران غارت‌شده کاسپین در پاسخ به فراخوان قبلی صورت گرفته بود. این سپرده‌گذاران در اعتراض به عدم بازگرداندن سپرده‌های به یغما رفته خود از سوی این مؤسسه کلاهبردار متعلق به سپاه تجمع کرده بودند. سپرده‌گذاران کاسپین که پیش از این بارها به سه قوه قضاییه، مقننه و دولت مراجعه کرده‌اند و هیچ اقدامی از سوی آن‌ها مگر وعده و وعیدهای توخالی ندیده‌اند، شعار می‌دادند: «سه قوه بی غیرت بشنو صدای ملت».
در این تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین همچنین شعار می‌دادند: «فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما»، «دستای پشت پرده با پول ما چه کرده»