شعار سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در رشت: غارت و دزدی کافیه سفره ما خالیه


دوشنبه 15 بهمن ۱۳۹۷ ـ 4 فوریه ۲۰۱۹
ایران کارگر
روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در رشت، بار دیگر در اعتراض به تاراج اندوخته‌هایشان توسط این مؤسسه کلاهبردار متعلق به سپاه تجمع کردند. تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در رشت، در پاسخ به فراخوان قبلی و همزمان با تجمع اعتراضی غارت شدگان در تهران و مشهد، مقابل شعبه سرپرستی این مؤسسه در این شهر صورت گرفت.

سه ساله که دویدیم فقط دروغ شنیدیم
سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در این تجمع اعتراضی، شعارهایی علیه دولت و قوه قضاییه که هیچ اقدامی در ۳ سال گذشته برای باز گرداندن پول‌های سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین صورت نداده است؛ شعارهای زیر را سر دادند: «بدست بانک مرکزی غارت ملی شدیم»، «پولمون زنده می‌کنیم، دزدها را ذله می‌کنیم»، «محکمه عدالت اجرا باید گردد این سیف پست خائن اعدام باید گردد»، «مفسد اقتصادی، باشد تو هر لباسی، تو هر پست و مقامی، اعدام باید گردد»، «حاصل یک عمر ما دزدی و غارت شده»
حقمو من می گیرم اگر که من بمیرم

سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در ادامه تجمع اعتراضی خود شعارهای زیر را سر دادند. «نه محکمه نه دادخواست پولهای ملت کجاست»، «غارت دزدی کافیه سفره ما خالیه»، «نه وعده نه فرصت فقط پول ملت»، «سه ساله که دودیدیم فقط دروغ شنیدیم»، «حقمو من می گیرم اگر که من بمیرم»، «کاسپین کثافت پول‌ها را کرده غارت»، «فریاد فریاد از این همه بیداد»، «مدیران کاسپین عوامل دزدین»، «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه»، «فریاد یا محمدا، نمی‌رسند به داد ما»
سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین همچنین با سر دادن شعار «حقمو من می‌گیرم اگر که من بمیرم» بر ادامه این تجمعات اعتراضی تا رسیدن به حقوق‌شان تاکید کردند. در این تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین چندین دست‌نوشته نیز در دست گرفته بودند که روی آن‌ها نوشته‌هایی که بر خواسته‌ سپرده‌گذاران مبنی بر بازگرداندن دارایی‌هایشان تاکید می‌کرد، نوشته بودند.