تجمع و تظاهرات سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در تهران


دوشنبه 15 بهمن ۱۳۹۷ ـ 4 فوریه ۲۰۱۹
ایران کارگر

روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در تهران علیه کلاهبرداری و دزدی سپرده‌هایشان توسط این مؤسسه متعلق به سپاه ابتدا مقابل ساختمان قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کرده و سپس به سمت میدان ولی‌عصر دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در تهران، در پاسخ به فراخوان قبلی و همزمان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در رشت و مشهد صورت گرفت.
نه قاضی نه دولت نیستند به فکر ملت

سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در این تجمع اعتراضی، شعارهایی علیه دولت و قوه قضاییه سر دادند. شعارهای سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین نشان می‌دهد که هدف دولت و قوه قضاییه در بردن غارت‌گران از هر گونه محاکمه و عدم بازگرداندن سپرده‌های غارت‌شدگان است چرا که طی ۳ سال گذشته هیچ اقدامی در این زمینه صورت نداده‌اند
برخی شعارهای سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین به قرار زیر بود:
«حق ما پایمال شده دادگاه تشکیل نشد»
«داد ما را شنیدن دادگاهی تشکیل نشد»
«اگر یکم راست میگی قانون اجرا کنید»
«کاسپین دزدی کرده دادگاهی تشکیل نشد»
«دولت ورشکسته رو پول ما نشسته»
«نه قاضی نه دولت نیستند بفکر ملت»
«مردم شکایت کردن دادگاهی تشکیل نشد»
راهپیمایی به سمت میدان ولی عصر- چه دستهایی تو کاره مجلس ما تو خوابه

سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین همچنین با سر دادن شعارهایی در مسیر راهپیمایی به سمت میدان ولی عصر از جمله«مردم شکایت کردن دادگاهی تشکیل نشد» اعتراض خود را در رابطه با بلوکه شدن اموال‌شان در دست غارت‌گران نشان دادند. سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در ادامه راهپیمایی اعتراضی خود شعارهای زیر را سر دادند.

«به ما خیانت کردن دادگاهی تشکیل نشد»
«نقض امانت کردن دادگاهی تشکیل نشد»
«قانون تو کشور ما چرا اجرا نمیشه»
«چه دستهایی تو کاره مجلس ما تو خوابه»
«محکمه عدالت این است پیام ملت»
«ای هموطن بهوش باش مجوزا فریبه»
«ای قوه عدلیه عدل و عدالت کو»
سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین هچنین این شعارها را نیز سر دادند.
«اگر یک کم راست میگید پول ما را پس بدید»
«چه دستهایی تو کاره دادستانی تو خوابه»