مالباختگان موسسه سکه ثامن در مقابل ساختمان دادستانی سفره خالی پهن کردند


دوشنبه 15 بهمن ۱۳۹۷ ـ 4 فوریه ۲۰۱۹
بی بی سی
جمعی از مالباختگان موسسه سکه ثامن روز دوشنبه (۱۵ بهمن) در مقابل ساختمان دادستانی کل ایران در تهران تجمع کردند.
تجمع‌کنندگان با پهن کردن سفره‌ای خالی بر روی زمین شعار می‌دادند: "در بهار آزادی، سفره‌های ما خالی". این روزها مصادف با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران است که تجمع کنندگان به "بهار آزادی" اشاره کرده‌اند.
این اولین بار نیست که این مالباختگان با برگزاری تجمع خواستار اعاده پول خود شده‌اند.