تجمع کارکنان و کارگران راه آهن زاگرس


دوشنبه 15 بهمن ۱۳۹۷ ـ 4 فوریه ۲۰۱۹

به گزارش هرانا، روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس، در شهرستان اندیمشک در اعتراض به معوقات مزدی سه ماهه خود، اعتصاب کرده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.