وزیر کار احمدی نژاد و غارتگر تامین اجتماعی با ضمانت بانکی آزاد شد

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
وکیل مدافع پرویز کاظمی، متهم پرونده بانک سرمایه و وزیر رفاه دولت نهم از آزادی موکلش خبر داد و گفت: چند روز بعد از دادگاه بانک سرمایه کاظمی وثیقه تعیین شده را با ضمانت نامه بانکی تامین کرد و آزاد شد.

سیامک مدیر خراسانی روز دوشنبه این مطلب را به خبرنگار قضایی گفت و افزود: هنوز حکمی برای این پرونده صادر نشده و تا جایی که اطلاع دارم یک متهم این پرونده در زندان است.

اکبر حسینی امامی، وکیل محمدرضا توسلی نیز به خبرنگار ایرنا گفت که موکلش با سپردن وثیقه قانونی آزاد شده است.

هفته گذشته اسدالله مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اعضای سابق هیات مدیره بانک سرمایه گفت: بعد از چهار جلسه رسیدگی و توجه به اتهام و نبود تناسب قرار صادره و احتمال فرار متهمان، دادگاه به افزایش وثیقه تصمیم گرفت.

قرار تأمین کیفری علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی سه میلیارد تومان بود که به دستور قاضی دادگاه این مبلغ به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و چون متهمان، این وثیقه را تودیع نکردند و اعتراضی هم نداشتند، روانه زندان شدند.

وکلای متهمان نیز طی یک هفته فرصت داشتند تا هرگونه مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند و به گفته قاضی مسعودی مقام رای دادگاه ظرف مهلت قانونی صادر خواهد شد.

سه متهم بانک سرمایه به نام های علی بخشایش، مدیرعامل سابق این بانک، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیات مدیره و وزیر رفاه دولت نهم و محمدرضا توسلی، عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور در قالب خیانت در امانت متهم هستند.

به گفته قاضی مسعودی مقام در این بانک تخلف 29 هزار میلیارد ریالی صورت گرفته که بخشایش متهم به خیانت در امانت به میزان 29 هزار و 354 میلیارد و 880 میلیون ریال، کاظمی متهم ردیف دوم به مبلغ 24 هزار و 883 میلیارد و 399 میلیون ریال و توسلی به میزان 25 هزار و 12 میلیارد و 616 میلیون ریال است.