تجمع اعتراضی جمعی از کشاورزان روستای اشکهران اصفهانيكشنبه 14 بهمن ۱۳۹۷ ـ 3 فوریه ۲۰۱۹
ایران کارگر
روز یکشنبه ۱۴بهمن، جمعی از کشاورزان محروم و زحمتکش روستای اشکهران در استان اصفهان در اعتراض به عدم آبگیری درست زمین‌ های کشاورزی خود به علت نواقص موجود در کانالها در محل بخشداری بن رود، تجمع کردند.
اعتراضات کشاورزان استان اصفهان، مخصوصا کشاورزان شرق استان در اعتراض به نداشتن حقابه و شیوه توزیع منابع آبی در مرکز ایران، از چند سال پیش تاکنون ادامه دارد. این اعتراض‌ها در زمستان سال ۱۳۹۶ شکل جدی‌تری به خود گرفت و به شکل‌های مختلفی خود را نشان داد.