پاسدار احمد وحیدی: FATF یک نظام جاسوسی و کنترلی است

خبرگزاری صداوسیما
سردار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که نظرتان در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و لوایح مشابه آن چیست؟ اظهار داشت: این کنوانسیون ابهامات زیادی دارد و الحاق ایران به آن تبعات زیادی می‌تواند داشته باشد که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که تصویب و اجرای این لوایح چه تاثیری در برنامه دفاعی و نظامی کشور می‌تواند داشته باشد؟ گفت: بیش از اینکه برای بحث دفاعی خطری داشته باشد در بحث اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و چارچوبی است که استکبار برای محدود و هوشمند کردن تحریم‌ها دنبال می‌کند که باید به این مسئله دقت زیادی شود.

وحیدی ادامه داد: طرح FATF یک نظام کسب اطلاع و به یک مفهوم جاسوسی و کنترلی است که از سوی کشور‌های بزرگ اعمال می‌شود و همه اختیارات آن در اختیار آمریکا و حداکثر چند کشور اروپایی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: مفاد لحاظ شده در این لوایح به گونه‌ای است که بیش از اینکه مسائل فنی در آن مطرح باشد مسائل سیاسی و دشمنی‌ها مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: همین رویکرد موجب شده است تا این کارگروه، ایران را در لیست کشور‌های پر خطر برای سرمایه گذاری اقتصادی در نظر بگیرد آن هم در شرایطی که بسیاری از بازیگران بین‌المللی از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان هم به لحاظ پولشویی دارای مشکلاتی هستند و هم رسما حامی تروریسم جهانی هستند. به طور مثال رژیم‌صهیونیستی که خود بزرگترین حامی تروریسم دولتی به حساب می‌آید یکی از اعضای این کارگروه است و رژیم سعودی که در روز روشن دست به ترور وحشیانه در کنسولگری خود در ترکیه می‌زند امروز یکی از اعضای ناظر این کارگروه به حساب می‌آید.

وحیدی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا اقدام اروپا مبنی بر اعلام آغاز اجرای کانال مالی ویژه می‌تواند تاثیری بر تصمیم مجمع در خصوص الحاق به پالرمو داشته باشد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: خیر اقدام کشور‌های اروپایی بخش کوچکی از تعهدات اروپا به ایران در قالب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم تکلیف آن تعهد حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است.