لایحه پالرمو فردا در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می شود

ایرنا
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی موسوم به پالرمو فردا - شنبه – در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود.

هفته گذشته اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه هفته گذشته خود در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) به نتیجه نرسید به همین خاطر رای گیری انجام نشد. در جلسه مذکور قرار شد هفته آینده یعنی فردا این لایحه بار دیگر بررسی شود.

لایحه پالرمو که چند هفته ای است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، پیش از این در کمیسیون های حقوقی – قضایی و سیاسی - امنیتی مجمع تشخیص بررسی شد.

«سید محمد صدر» عضو مجمع تشحیص مصلحت نظام در این ارتباط به ایرنا گفت: احتمال تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در جلسه بعدی مجمع بیشتر از عدم تصویب آن است.

به گزارش ایرنا، در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد ، کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.

...