مبل‌ فروشان رفسنجان بازار را تعطیل کردند


سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰ ژوپیه ۲۰۱۸


افتتاح یک نمایشگاه مبل در رفسنجان اعتراض مبل‌فروشان خرد در بازار این شهر را برانگیخت. گروهی از مبل‌فروشان مغازه‌های خود را تعطیل و مقابل محل برگزاری نمایشگاه تجمع کردند.
به گزارش رادیو زمانه، آنها در دست‌نوشته‌هایی که همراه داشتند، نوشته بودند: «اقتصاد خراب + نمایشگاه مبل = بیکار شدن صدها نفر» و «نمایشگاه مبل = ورشکستگی مبل‌فروشان».
مقام‌های دولتی تا به حال واکنشی به این اعتراض نشان نداده‌اند.
نمایشگاه مبل رفسنجان از صبح امروز با حضور برخی از مدیران دولتی در میدان ۲۲ بهمن این شهر گشایش یافت.