ساکنان روستای بارچی مسیر سرچشمه به رفسنجان را بستند


سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰ ژوپیه ۲۰۱۸

اعتراض ‌ها به بی‌آبی در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایران کارگر،پس از خرمشهر، برازجان و بوشهر که شاهد اعتراض ‌های گسترده به کم‌آبی بود، اینبار اهالی روستای بارچی سرچشمه در استان کرمان جاده سرچشمه به رفسنجان را بستند.
اهالی این روستا صبح امروز مقابل مجتمع مس سرچشمه تجمع کردند و برای دقایقی جاده رفسنجان به سرچشمه را مسدود و از حرکت ماشین‌ها جلوگیری کردند.
روستائیان خواستار حل مشکل آب آشامیدنی و ایمن‌سازی جاده روستا به شهر هستند.