دشمن ما همین جاست چرا میگن آمریکاست؟ شعار زنان سپرده ‌گذار کاسپین در رشت


سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰ ژوپیه ۲۰۱۸

روز سه شنبه ۱۹ تیر، خانمهای سپرده‌گذار غارت شده توسط موسسه دولتی وابسته به سپاه پاسداران در قسمتی از تجمع خود خیابان را مسدود کردند. به گزارش ایران کارگر، آنها شعار می دادند: میگن آمریکا دزده ، ایران خودش شاه دزده/ مرگ بر این دولت مردم فریب/ دشمن ما همین جاست چرا میگن امریکاست؟/ پول های ما گم شده ، زیر عبا از کشور خارج شده
ایرانی باغیرت به پا خیز ریشه ظلم رو بکن
فریاد فریاد از اینهمه بیداد
دولت ما، دزده/ نماینده‌ها، دزده/ قانون ما، دزده!