دومین روز تظاهرات مردم قهرمان برازجان در اعتراض به بی ‌آبی


ایران کارگر
يكشنبه 17 تير 1397 ـ 8 ژوئيه ۲۰۱۸

بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۷ تیر ماه؛ جمع زیادی از مردم در برازجان برای دومین روز متوالی در اعتراض به بی آبی در این شهر در مجاور بانک ملت و میدان بیمارستان دست به تجمع و اعتراض زدند.
این تجمع در حالی به همت مردم شکل گرفته است که نیروهای امنیتی از صبح امروز در خیابانهای اصلی شهر و میدان بیمارستان مستقر شده اند تا از شکل گیری هرگونه اعتراضی ممانعت بعمل آورند.
مردم شعار می دهند:
ایرانی بسه دیگه غیرتتو نشون بده
نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
مرگ بر دیکتاتور