تجمع اعتراضی کارگران نی برنیشکر هفت تپه


يكشنبه 17 تير 1397 ـ 8 ژوئيه ۲۰۱۸

بامداد روز یکشنبه 17 تیرماه، شماری از کارگران نی بر نیشکر هفت تپه در اعتراص به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

برپایه گزارش پیام، جمعی از کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت تپه با برپایی تجمع مقابل درب اصلی شرکت و سردادن شعارهای اعتراضی، نسبت به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود اعتراض کردند. به گفته معترضان، مدیریت شرکت از سال گذشته تاکنون دستمزد و حق بیمه آنان را پرداخت نکرده است. آنها خواستار دریافت کلیه مطالبات معوقه خود می باشند.