تجمع کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی/مطالبات سال‌های قبل تسویه نشد


يكشنبه 17 تير 1397 ـ 8 ژوئيه ۲۰۱۸

بامداد روز يكشنبه 17 تير، حدود سی نفر از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی مقابل دفتر شهرداری تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز حدود سی نفر از کارگرانِ واحد تنظیف شهرداری مریوان در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود مقابل دفتر شهرداری تجمع کردند.
این کارگران می‌گویند بخشی از معوقات مزدیِ سال‌های 95 و 96 پرداخت نشده و در سال جاری نیز دو ماه دستمزد معوقه داریم.
به گفته کارگران، کمبود بودجه و مطالبات وصول نشده شهرداری، دلیل تاخیر در پرداخت دستمزدهاست.
روابط عمومی شهرداری مریوان پیش از این گفت: شهرداری مریوان حدودا 40 میلیارد بدهی دارد که از این مبلع تقریبا 18 میلیارد تومان مربوط به دستمزدِ معوق کارگران و پرسنل شهرداری است.
او ریشه مشکلات فعلی را در کاستی‌های دوره قبل می‌داند و می‌گوید: حقوق معوق کارکنان و کارگران شهرداری مریوان مربوط به دوره مدیریت شهردار سابق و شورای دوره چهارم مریوان است.